Ilmoitettu lohisaalis

Tiedote 22.4.2018

Tenojoen kalastuslupien myynti ensi kesälle starttaa venelupien osalta tiistaina 24.4 klo 06.00 ja rantakalastuslupien myynti vastaavasti torstaina 26.4. klo 06.00. Ulkopaikkakuntalaisten kiinteistönomistajien lupavuorokaudet on päivitetty ja ne ovat varattavissa täältä. Kiinteistönomistajien luvat kuitenkin maksetaan ja tulostetaan vasta Utsjoella ja samassa yhteydessä tarkistetaan myös ko. tilojen omistajatiedot.

Lupajärjestelmää on kehitetty edelliskesän asiakaspalautteen perusteella. Kalastuslupia on nyt mahdollista ostaa myös kahdelle kaverille. Tämä edellyttää kuitenkin, että kaverit ovat rekisteröityneet järjestelmään ennakkoon. Lisäksi alle 16-vuotiaille lapsille on Suomen ja Norjan neuvotteluissa sovittu kokeiluluontoinen ilmainen 330 luvan kalastuslupakiintiö, joka ei vähennä kalastussopimuksessa sovittuja kansallisia kiintiöitä. Nämä luvat kytketään aikuisen ostamiin kalastuslupiin luvan ostamisen jälkeen omat lupasi sivulla ja lupia voi aktivoida niin kauan kuin kiintiötä riittää. Tarkemmat ohjeet lupien aktivointiin löytyvät lupakaupan sivuilta ja lupien osto-ohjeesta ja niihin kannattaa perehtyä jo etukäteen.

Palautetta ja kysymyksiä lupakauppaan ja kalastussääntöihin liittyen voi antaa myös osoitteeseen info@tenonkalaluvat.fi

---------------------------

Tervetuloa Tenojoen kalastuslupien verkkokauppaan. Verkkokaupasta voit ostaa kalastuslupia Suomen puolelle koko Tenojoen pääuoman rajajokialueen eri vyöhykkeille, ranta- ja venekalastukseen. Lupien ostamista varten sinun tulee ensin rekisteröityä sivustolle.

Tenojoen kalastusluvat on vuodesta 2017 alkaen kiintiöity viikoittain ja kalastusvyöhykkeittäin. Ajantasainen tilanne jäljellä olevien lupien määrästä näkyy alla olevissa taulukoissa ja kalastusvyöhykkeet alla olevassa kartassa.

Kalastusluvat ostetaan verkkokaupasta. Lupa tulostetaan luvan ostamisen yhteydessä saadun koodin perusteella Tenojokivarren lupapisteissä Suomen puolella ja luvan tulostuksen yhteydessä peritään 3€ palkkio / lupa.

Kalastuslupien hinta on koko vuoden 2018 rantakalastuslupien osalta 50 € / lupa, paitsi Inarijoen osalta, jossa se on 25 € / lupa. Kaikkien venekalastuslupien hinta on 60 € / lupa, paitsi aikavälillä 24.6. - 14.7. jolloin hinta on 80 € / lupa.

Alle 18-vuotiaille rantalupa on aina 25 € / lupa ja venekalastuslupa on 40 € / lupa. Alle 16-vuotiaille on varattu lisäksi erilleen 330 lapsilupaa, jotka voidaan varata ja liittää aikuisen lupaan niin kauan kunnes niitä riittää.

Kalastusluvista on varattu erityinen kiintiö ulkopaikkakuntalaisille Tenon kalastusoikeuden haltijoille. Jos erityiskiintiöön kuuluvia lupia jää lunastamatta kalastusta edeltävän viikon perjantaihin klo 15 mennessä, niin luvat vapautuvat matkailukalastuslupakiintiöön ja tarjolla olevien lupien määrä päivittyy verkkokauppaan. Myös perutut luvat palautuvat takaisin lupakiintiöön.

Tenon kalastusluvat on jaettu puoliksi Suomen ja Norjan välillä, ja tämän sivuston kautta voit ostaa Suomen lupia. Halutessasi voit ostaa lupia myös Norjan verkkokaupasta osoitteesta https://tana.lakseelv.no/welcome.php. Lupaa ostaessasi huomioi se, missä kyseinen lupa oikeuttaa kalastamaan.

Ulkopaikkakuntalaiset tilanomistajat voivat kirjautua sisään järjestelmän tilanomistajapuolelle ja varata kalastuslupia täältä.

Ohjeita luvan ostamiseen tenon kalastuslupien osto-ohjeesta

teksti1:

Bulletin 11.4.2018

The sale of the Teno river fishing licenses next summer is about to start. The Finnish side of the boat fishing license sales starting on Tuesday 24.4 at 06.00 and beach fishing license on Thursday 26.4. at 06.00. Permits for property owners can be booked at the same time. Property owners' permits are paid and redeemed only at Utsjoki.

The start of license sales is subject to the approval of the legislative changes pending before Parliament. Enforcement of changes to the licensing system requires parliamentary treatment and, lastly, presentation of the president. The duration of the process has delayed the start of license sales.

The licensing system has been developed based on previous customer feedback. It is now possible to buy fishing permits for two friends as well. However, this requires that the friends are registered in advance. In addition, children under 16 years of age have agreed on an experimental free 330 permits for fishing permits in Finland and Norway, which does not reduce the national quota agreed in the fisheries agreement. These permits are linked to the adult fishing permits and licenses are sold as long as the quota is sufficient. More detailed instructions for purchasing permits can be found in the licensing website.

Norway has announced that it will start licensing sales on 16 April. 2018 at 00.00.

The license trade pages are updated as new information is obtained.

Feedback and questions regarding the license deal can be sent to info@tenonkalaluvat.fi

---------------------------

Welcome to the Teno river fishing license shop. From the online shop, you can purchase fishing licenses to the Finnish side of the entire Teno river, to fish on beach or by boat. To buy a license, you must first register to the site.

Since 2017, the Teno river fishing licenses have been quoted weekly and per fishing zone. The current amounts of the remaining quota is shown in the tables below and the quoted fishing zones on the map below.

Fishing licenses are purchased online. When you buy a license, you get a license code that allows you to get your license printed in Teno river permit points. 2 € fee is charged for printing each license.

Teno river fishing licenses are distributed evenly between Finland and Norway, and through this site you can buy Finnish permits. You can also purchase licenses from the Norwegian online store at https://tana.lakseelv.no/welcome.php. When purchasing a license, take into account where that license entitles you to fish.

Tarkempaa tietoa kalastussäännöistä (päivitetty 13.4.2018)

Kalastusvuorokaudet 23.04. 21:45
Jäljellä olevat venekalastusluvat (kalastusvuorokausia)
Ajanjakso Nuorgam Vetsikko Utsjoki Outakoski ja Inarijoki
Yhteensä
10.06.-16.06. 17 44 47 27 135
17.06.-23.06. 12 77 85 50 224
24.06.-30.06. 36 150 171 121 478
01.07.-07.07. 60 228 250 172 710
08.07.-14.07. 55 191 209 123 578
15.07.-21.07. 44 167 142 110 463
22.07.-28.07. 49 176 122 77 424
29.07.-04.08. 41 196 127 92 456
05.08.-10.08. 30 176 112 85 403
Jäljellä olevat rantakalastusluvat (kalastusvuorokausia)
Ajanjakso Nuorgam Vetsikko Utsjoki Outakoski Inarijoki Yhteensä
10.06.-16.06. 133 28 33 52 7 253
17.06.-23.06. 166 36 52 107 8 369
24.06.-30.06. 214 55 88 218 19 594
01.07.-07.07. 202 89 90 244 22 647
08.07.-14.07. 151 63 71 241 30 556
15.07.-21.07. 132 61 62 197 32 484
22.07.-28.07. 122 48 45 140 40 395
29.07.-04.08. 86 27 38 131 42 324
05.08.-10.08. 33 24 28 107 33 225
Tenojoen kalastusvyöhykkeet